קטגוריה נתוני נהג יום שבוע חודש
במיני  -b נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רשיון

145

 

  יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 160   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 180   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 239   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סופר מיני - C נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 160   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 185   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 185   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 249   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בינוני - D נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 160   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 185   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 185   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 249   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - E נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 165   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 175   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 185   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 269   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - F נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 175   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 190   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 219   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 279   יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סטיישן - G נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
גיפונים - L נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 270 1890 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 290 2030 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 310 2170 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 350 2450 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מנהלים: H נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 220 1540 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 235 1645 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 250 1750 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 290 2030 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מנהלים - I נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 250 1750 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 275 1925 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש     יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מסחרי - K נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 345 2240 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 450 3150 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר