קטגוריה נתוני נהג יום שבוע חודש
מיני - B נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רשיון 155 1085 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 169 1043 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 189 1113 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 209 1393 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סופר מיני - C נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 169 1015 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 174 1155 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 174 1393 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 229 1540 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בינוני - D נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 185 1155 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 194 1323 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 194 1393 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 224 1603 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - E נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 210 1295 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 187 1540 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 187 1603 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 249 1743 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - F נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 230 1330 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 224 1680 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 224 1743 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 269 1813 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סטיישן - G נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 195 1365 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 230 1393 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 224 1603 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 249 1813 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
גיפונים - J נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 357 2653 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 425 3073 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 425 3073 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 450 3353 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מיני וואן - H נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 550 2990 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רשיון 409 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רשיון 409 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 599 3150 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מנהלים - M נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רשיון 274 1743 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רשיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רשיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 475 3150 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מסחרי - K נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רשיון 345 2240 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רשיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רשיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 450 3150 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר