תנאי השכרה כלליים בארץ:

יום השכרה הינו 24 שעות.

החזרת הרכב תעשה בתאריך ובשעה הנקובים בחוזה.

איחור בהחזרת הרכב עד שעתיים יגרור חיוב ממחיר ההשכרה כולל כל התוספות אשר נרכשו, מעבר לשעתיים איחור יחויב השוכר ביום השכרה מלא כולל כל תוספת שנרכשה על ידו.

מספר הקילומטרים לתקופת השכירות הינו קבוע, ניתן לרכוש חבילות קילומטרים לפי רכב.

הרכב יימסר ללקוח עם מיכל דלק מלא, יש לתדלק את הרכב לפני החזרתו ולהחזירו עם מיכל מלא. במידה והרכב יחזור ללא מיכל מלא יחויב השוכר בעלות התדלוק בתוספת דמי שירות בגין תדלוק הרכב.

על השוכר להציג  כרטיס אשראי בתוקף עם ספרות בולטות על שם השוכר, שבו מסגרת אשראי פנויה לצורך פיקדון עבור ההשכרה.

לקוח שיגיע ללא כרטיס אשראי על שמו וללא אפשרות לתפוס מסגרת אשראי לא יקבל רכב ויחויב במחיר ההשכרה של הרכב שהוזמן ונשמר עבורו.

סכום הפיקדון יקבע בהתאם לסוג הרכב ולוותק הנהג .

כרטיסים אלקטרוניים כגון: ויזה אלקטרון וישראכרט דיירקט לא יתקבלו כפיקדון.

חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות מדינת ישראל או לתחומי הרשות הפלסטינאית, שוכר אשר לא יציית לאיסור זה לא יחול עליו כל כיסוי ביטוחי.

רנטה השכרת רכב וליסינג שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב לפי קבוצת הרכב שהוזמנה ולא מחויבת להזמנת דגם ספציפי.

התמונות אשר מוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המופיעים בחוזה ההשכרה של רנטה.

המחירים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, לא כולל הזמנות שכבר בוצעו מראש.

במידה והלקוח לא מגיע לאסוף רכב שהוזמן מעל ל-3 שעות  ממועד השעה שנקבעה ,שמורה לרנטה הזכות לבטל את ההזמנה ולחייב את  הלקוח במלוא סכום ההזמנה, ללא אפשרות החזר ו\או ביטול.

הזמנת רכבים מיוחדים כגון: ג'יפון, רכב 7 מקומות, רכב מקומות9 ,רכב מנהלים, ,וואן, מיני וואן -כפוף לאישור מחברת רנטה.

ביטול הזמנה: עד 14 ימים מרגע ביצוע ההזמנה ובתנאי שנותרו מעל 48 שעות עד למועד איסוף הרכב,יחויב השוכר בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקל, הנמוך מבין השניים.

במקרה שהשוכר יבטל הזמנה כשנותרו פחות מ-48 שעות עד למועד איסוף הרכב או במקרה של אי הגעה ,יחויב השוכר בעלות המלאה של ההזמנה.

במקרה של ביטול,על השוכר להעביר באימייל (דואר אלקטרוני) ו/או בפקס בכתב על כוונתו לבטל את ההזמנה ולוודא שמכתב הביטול התקבל במשרדי חברת רנטה השכרת רכב.

לאחר קבלת המכתב חברת רנטה השכרת רכב תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה תוך 3 ימי עבודה בדואר אלקטרוני או בפקס.

רנטה השכרת רכב תהא רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול (לפי תנאי ביטול הזמנה המפורטים לעיל) באמצעות כרטיס האשראי אשר סופק על ידי השוכר לצורך ההזמנה.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה,מכל סיבה שהיא,לא יתקבל החזר בגין אי ניצול ימי ההשכרה.

במידה והשוכר מאריך את תקופת השכירות על הזמנה ששולמה מראש,לא תינתן הנחה על הארכה והמחירים יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת.

ברכב רשאי לנהוג אך ורק מי ששמו מופיע בחוזה ההשכרה והציג רישיון נהיגה בר תוקף .

ההשכרה כוללת ביטוח חובה וצד ג' לכל רכב.

במקרה של נזק, תאונה או גניבה,  תגבה השתתפות עצמית בהתאם לסוג הרכב וגיל הנהג , בהתאם לרשום בחוזה ההשכרה.

נזק למרכב תחתון,צמיגים,שמשות או פנים הרכב אינו מכוסה על ידי כיסוי בסיסי זה ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

ביטול השתתפות עצמית-

במקרה של נזק,תאונה או גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר,ביטול זה אינו כולל נזקים למרכב תחתון,צמיגים,שמשות ופנים הרכב.

רנטה השכרת רכב אינה מתחייבת לבצע שינוע רכב לנתב"ג וממנו, בכפוף להחלטת החברה וזמני קבלת /החזרת הרכב,

בכל מקרה לא יבוצע שינוע מעבר לשעה 15:00 או בימי שבת וחג.

במידה ויבוצע שינוע לנתב"ג  יגבה תשלום נוסף מעבר להשכרה,התעריף משתנה מעת לעת.

כל שינוע של הרכב לכתובת השוכר וממנו תגבה תוספת תשלום.

תיירים

תיירים אשר ברשותם אישור B2,B3,B4    בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2,B3,B4  או דרכון דיפלומטי פטורים ממע"מ.

תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב,יגבר האמור בהסכם השכירות.

 

אישור סופי של ההזמנה ושריון הרכב יתקבל רק לאחר שיחה עם נציג החברה