קטגוריה נתוני נהג יום שבוע חודש
מיני - B נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רשיון 175 1225 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 190 1330 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון

199

1393 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 225 1575 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סופר מיני - C נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 195 1365 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 210 1470 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 225 1575 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 245 1715 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בינוני - D נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 195 1365 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 210 1470 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 225 1575 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 245 1715 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - E נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 219 1533 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 235 1645 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 240 1680 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 259 1813 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
משפחתי - F נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 225 1575 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 240 1680 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 245 1715 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 269 1925 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
סטיישן - G נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 225 1575 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 240 1680 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 245 1715 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 269 1925 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
גיפונים - J נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 357 2653 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 425 3073 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 425 3073 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 450 3353 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מיני וואן - H נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 595 4165 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 650 4550 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 680 4760 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 699 4893 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מנהלים - M נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 259 1813 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 265 1855 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 275 1925 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 290 2030 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מסחרי - K נהג מעל גיל 24 עם מעל שנתיים רישיון 345 2240 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 ומעל שנתיים רישיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
בגיל 21-24 עם מעל לשנה רישיון 445 2940 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר
מתחת לגיל 21/נהג חדש 450 3150 יש לפנות לסניף לקבלת מחיר